Dil seçimi

Gelece e yönelik süreklilik

Firmanın sorumluluk içinde yönetilmesi, sosyal adalet ve çevrenin korunması konusundaki kararlılığımız motivasyon kaynağımızdır

İşletme idaresinde uygulanmakta olan süreklilik hareketleri ile ekonomide, ekolojide, ve toplumda denge ve bağlantı sağlamada rekabet edecek hedefler meydana getirmek istemekteyiz.

Ekolojik süreklilik, sanayi şeklinin devamlı olarak satın alma ve rahatlığın temel taşlarını sunacak şekilde kayıtsız şartsız isteklerin meydana gelmesini sağlamaktadır. Burada ekonomik kaynakların sömürüden korunması çok önemlidir.

Ekolojik süreklilik, tabiatın ve çevrenin gelecek nesiller için muhafaza edilmesini daha açık bir lisan ile anlatmaktadır. Bu durum çok çeşitliliği, iklim korumasını, kültürve tabiatın kendi durumunda kalmasını ve genel olarak tabii ortamda koruyucu bir hareket şekillerini kapsamaktadır.

Sosyal süreklilik, toplum gelişmesini bir toplumun bütün üyeleri için dağıtılmasını sağlayan bir yol olarak anlamaktadır. Bu durum, sosyal güçlerin devamlı olarak geleceğe dayanıklı, yaşanmaya değer bir toplum olarak sağlanabilmesi hedefinin dengelenmesini kapsamaktadır.

Şunlar bu konu içersindedir:

  • Sorumlu bir işletme yönetimi
  • Sosyal adalet
  • Çevre koruma konusunda angaje

Eko Teks

Dünya çapında kullanılan, şeffaf ve son kullanıcı tarafından saygınlığı tanınmış bir test yöntemi

Fiberlerin karşılaştırılması

dralon ® fiberin mükemmel özelliklerini diğer fiberlerle karşılaştırın.